Software


Wiskunde oefenautomaat
Een software programma speciaal gemaakt voor het (middelbaar) onderwijs. Het is een oefen/toets programma met onderwerpen als: breuken, metriek stelsel, ruimte figuren, tabel formule grafiek, rekenen met tafels en letters, vergelijkingen, pythagoras, soscastoa, procenten, lineair inter- en extrapoleren, kansberekenen, normale verdeling, Lissajous figuren, nulpunten en grafieken&formules Info Download
Wiskit
Wiskit is een programmeeromgeving om grafieken en wiskundige tekeningen te maken. Wiskit is een Windows programma opgebouwd uit twee schermen: een grafiekenscherm om snel grafieken te kunnen tekenen en een programmascherm om andere tekeningen in hetzelfde venster als de grafieken te kunen tekenen. Daarnaast kunnen met Wiskit ook interactieve presentaties worden gemaakt. Info Download
Geogebra
Geogebra is een wiskundepakket dat meetkunde, algebra en analyse combineert. Enerzijds is Geogebra een dynamisch meetkundepakket. Je kan constructies uitvoeren met punten, vectoren, lijnstukken, rechten en kegelsneden en je kan deze tekenobjecten daarna dynamisch wijzigen. Anderzijds kunnen functies, vergelijkingen en coördinaten rechtstreeks worden ingevoerd. Met Geogebra is het dus ook mogelijk om met variabelen te werken voor getallen, te rekenen met vectoren en punten, afgeleiden en integralen van functies te berekenen en er zijn ook commando's voorzien om bijv. nulpunten of extrema te berekenen. Info Download
Peanut software
Een verzameling programma's. Onder andere: Wingeom (meetkundige constructie in twee- en drie dimensies), Winplot (Tekenen en animeren van grafieken en oppervlakken), Winstats (statistische gegevens verwerking en analyse), Winfeed (fractale wiskunde, Mandelbrot en Juliasets), etc. Info Download
Deadline
You have Math homeworks, engineering projects or you just like to understand more about Math. Then you know it's not easy to find equation roots. If you use DeadLine, a simple yet powerful equation solver, your results will be precise and ready to use. Visualize equation graphs in full screen and understand what lies behind a cryptic Math equation. Info Download


Copyright © 2006 Lennart X. de Jonge - Stellendam (The Netherlands)