Examenpagina voortgezet onderwijs

 


VMBO

VMBO BB

Jaargang
Tijdvak
Opgaven
Correctievoorschrift
2007
eerste tijdvak
opgaven
correctie
erratum
tweede tijdvak
opgaven
correctie
2006
eerste tijdvak
opgaven
correctie
tweede tijdvak
opgaven
correctie
2005
eerste tijdvak
opgaven
correctie
tweede tijdvak
opgaven
correctie
2004
eerste tijdvak
opgaven
correctie
tweede tijdvak
opgaven
correctie
2003
eerste tijdvak
opgaven
correctie
tweede tijdvak

 

[sluit VMBO BB]
.

VMBO KB

Jaargang
Tijdvak
Opgaven
Bijlage
Correctievoorschrift
2008
eerste tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
tweede tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
2007
eerste tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
erratum
tweede tijdvak
opgaven
erratum
bijlage
correctie
2006
eerste tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
tweede tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
2005
eerste tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
tweede tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
2004
eerste tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
tweede tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
2003
eerste tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
tweede tijdvak

 

[sluit VMBO KB]
.

VMBO GT

Jaargang
Tijdvak
Opgaven
Bijlage
Correctievoorschrift
2008
eerste tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
tweede tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
2007
eerste tijdvak
opgaven
erratum
bijlage
correctie
erratum
tweede tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
2006
eerste tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
tweede tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
2005
eerste tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
tweede tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
2004
eerste tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
tweede tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
2003
eerste tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
tweede tijdvak

 

[sluit VMBO GT]
.

 

[sluit VMBO]
.

HAVO

HAVO wiskunde A12

Jaargang
Tijdvak
Opgaven
Bijlage
Correctievoorschrift
2008
eerste tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
tweede tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
2007
eerste tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
tweede tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
2006
eerste tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
tweede tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
2005
eerste tijdvak
opgaven
bijlage 1
bijlage 2
correctie
tweede tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
2004
eerste tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
tweede tijdvak
opgaven
correctie
2003
eerste tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
tweede tijdvak
opgaven
bijlage
correctie

 

[sluit HAVO wiskunde A12]
.

HAVO wiskunde B1

Jaargang
Tijdvak
Opgaven
Bijlage
Correctievoorschrift
2008
eerste tijdvak
opgaven
erratum
correctie
tweede tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
2007
eerste tijdvak
opgaven
correctie
tweede tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
2006
eerste tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
tweede tijdvak
opgaven
correctie
2005
eerste tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
tweede tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
2004
eerste tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
tweede tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
2003
eerste tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
erratum
tweede tijdvak
opgaven
correctie

 

[sluit HAVO wiskunde B1]
.

HAVO wiskunde B12

Jaargang
Tijdvak
Opgaven
Bijlage
Correctievoorschrift
2008
eerste tijdvak
opgaven
correctie
tweede tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
2007
eerste tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
tweede tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
2006
eerste tijdvak
opgaven
erratum
correctie
tweede tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
2005
eerste tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
tweede tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
2004
eerste tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
tweede tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
2003
eerste tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
tweede tijdvak
opgaven
bijlage
correctie

 

[sluit HAVO wiskunde B12]
.

Hulpmiddelen HAVO

 

formulekaart HAVO
centimeter papier
millimeter papier
enkellogaritmisch papier
dubbellogaritmisch papier
normaalwaarschijnlijkheids papier

 

[sluit Hulpmiddelen HAVO]
.

 

[sluit HAVO]
.

VWO

VWO wiskunde A1

Jaargang
Tijdvak
Opgaven
Bijlage
Correctievoorschrift
2008
eerste tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
tweede tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
2007
eerste tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
tweede tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
2006
eerste tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
tweede tijdvak
opgaven
correctie
2005
eerste tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
tweede tijdvak
opgaven
correctie
2004
eerste tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
tweede tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
erratum
2003
eerste tijdvak
opgaven
correctie
tweede tijdvak
opgaven
bijlage
correctie

 

[sluit VWO wiskunde A1]
.

VWO wiskunde A12

Jaargang
Tijdvak
Opgaven
Bijlage
Correctievoorschrift
2008
eerste tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
tweede tijdvak
opgaven
correctie
2007
eerste tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
tweede tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
2006
eerste tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
tweede tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
2005
eerste tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
tweede tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
2004
eerste tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
tweede tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
erratum
2003
eerste tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
tweede tijdvak
opgaven
bijlage
correctie

 

[sluit VWO wiskunde A12]
.

VWO wiskunde B1

Jaargang
Tijdvak
Opgaven
Bijlage
Correctievoorschrift
2008
eerste tijdvak
opgaven
correctie
tweede tijdvak
opgaven
correctie
2007
eerste tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
tweede tijdvak
opgaven
correctie
2006
eerste tijdvak
opgaven
correctie
tweede tijdvak
opgaven
correctie
2005
eerste tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
tweede tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
2004
eerste tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
erratum
tweede tijdvak
opgaven
correctie
2003
eerste tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
tweede tijdvak
opgaven
correctie

 

[sluit VWO wiskunde B1]
.

VWO wiskunde B12

Jaargang
Tijdvak
Opgaven
Bijlage
Correctievoorschrift
2008
eerste tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
tweede tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
2007
eerste tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
tweede tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
2006
eerste tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
tweede tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
2005
eerste tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
erratum
tweede tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
2004
eerste tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
erratum
tweede tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
2003
eerste tijdvak
opgaven
bijlage
correctie
tweede tijdvak
opgaven
bijlage
correctie

 

[sluit VWO wiskunde B12]
.

Hulpmiddelen VWO

 

formulekaart VWO
centimeter papier
millimeter papier
enkellogaritmisch papier
dubbellogaritmisch papier
normaalwaarschijnlijkheids papier

 

[sluit Hulpmiddelen VWO]
.

 

[sluit VWO]
.

praktische opdrachten

In de Tweede Fase vanaf 2007 is de verplichting om tenminste één praktische opdracht in het examenprogramma op te nemen vervallen. Maar bij het aandacht besteden aan de vaardigheden uit domein A ontkom je haast niet aan praktische opdrachten. De beoordeling van een praktische opdracht moet dan ook niet alleen gericht zijn op de wiskundige inhoudelijk, maar vooral ook op het proces dat de leerlingen hebben 'doorgemaakt'. De vaardigheden uit domein A moeten dus herkenbaar in de beoordeling worden betrokken, uiteraard voor zover ze op een zinvolle manier deel uit (kunnen) maken van de praktische opdracht.
De school heeft de vrijheid de organisatie van praktische opdrachten naar eigen inzicht in te richten. Bij de invulling van de praktische opdrachten valt te denken aan de volgende doelstellingen:

Verder moet bij een praktische opdracht nagedacht worden over:

De presentatie van het verrichte werk in praktische opdrachten kan op één van de volgende manieren plaats vinden:

suggesties voor onderwerpen

Natuurlijk is het onderwerp van de opdracht van belang. In de schoolboeken en op internet kunnen veel ideeën worden opgedaan voor onderwerpen Veel websites geven onder andere informatie over de bruikbaarheid van de praktische opdracht per schoolsoort, profiel, klas, onderwerp en slu. Sommige website geven daarnaast informatie over benodigde software, vereiste voorkennis, combinatie met andere vakken; beoordelingsschema en docentenhandleiding.
Enkele mogelijke onderwerpen zijn Fibonacci en de gulden snede, de geschiedenis van het getal π, Platonische lichamen, wiskunde en kunst, GPS, spiralen en Pythagoreïsche drietallen, modelleren van een griepepidemie, verschillende voorbeelden van Piramidespel in de media en op internet, een groeimodel voor de verspreiding van ingevoerde planten of dieren toetsen aan gegevens. Deze onderwerpen kunnen profielspecifiek worden ingezet.
Ook de A-lympiade biedt mogelijkheden voor een praktische opdracht.

Natuurlijk bieden webkwesties ook veel mogelijkheden. Voor wiskunde B en D is Euler's lijn geschikt.

 

[sluit suggesties]
.

 

[sluit praktische opdrachten]
.

Examenprogramma's havo - vwo 2007-2010 en vmbo vanaf 2008

 


Onjuistheden op de site melden

 

Menu's naar een idee van G. Koolstra.

 


Copyright © 2006 Lennart X. de Jonge - Stellendam (The Netherlands)