Snaarinstrumenten
Een snaarinstrument (chordofoon) is een muziekinstrument waarbij het geluid veroorzaakt wordt door het trillen van snaren. In het algemeen wordt het geluid van de trillende snaar ondersteund door een klankkast of resonator.
Snaarinstrumenten kunnen ingedeeld worden op basis van de constructie en de speelwijze. Verder is er een onderverdeling te maken in akoestische instrumenten en elektrische instrumenten die gebruik maken van elektrische pick-ups.

Indeling op basis van constructie:
luitachtigen:
Bij deze instrumenten, liggen de klankkast en de hals in elkaars verlengde; de snaren lopen evenwijdig aan de kast, zoals bij een gitaar. Het bouwprincipe is dat van een lijn (tweehoek), waaronder een klankkast is gemonteerd.
harpachtigen:
Bij deze instrumenten maken de klankkast en de hals een hoek met elkaar; de snaren lopen van de hals naar de klankkast zoals harp en Lier. Het bouwprincipe is dat van een driehoek, waarin een klankkast is geïntegreerd.
citers:
Dit zijn snaarinstrumenten zonder hals, zoals de piano. Het bouwprincipe is dat van een vierhoek (meestal een trapezium), waarin een klankkast is geïntegreerd.

Indeling op basis van speelwijze
Snaarinstrumenten kunnen worden onderverdeeld aan de hand van de manier waarop de snaren in trilling worden gebracht. Bij luitachtigen kan dat zijn door middel van strijken (b.v. een viool) of tokkelen (b.v. een gitaar). Bij de citers worden de snaren tot klinken gebracht door ze aan te slaan (b.v. een piano).

Gestreken luitachtigen (strijkinstrumenten)

De meeste strijkinstrumenten worden bespeeld met een strijkstok (zoals de naam al deed verwachten).
De meest voorkomende westerse zijn:
Viool – Altviool -- Cello -- Contrabas
Een aantal minder bekende:
Dansmeestersviool -- Viola d'amore - Viola da gamba - Viola da spalla
Hardangerviool (Noorwegen
Rebec --Vedel --Gusle (Joegoslavië) -- Gdulka (Bulgarije)
Viocta -- Muziekboog
Violofoon, Strohviool of Violin Corenta (Roemenië/Argentinië)