Slaginstrumenten
Slaginstrumenten of percussie worden doorgaans in twee groepen verdeeld op basis van klankvoortbrenging.
  • idiofoon: het geluid wordt door van nature klankrijk materiaal (een vaste stof die in hoorbare trilling kan worden gebracht) veroorzaakt (vb. xylofoon - hout, triangel - metaal).

  • membranofoon: het geluid wordt door een vel of membraan veroorzaakt (vb. pauk, snare drum).

Onder slagwerk in het algemeen wordt in de muziek verstaan: de muziekinstrumenten die men doorgaans d.m.v. een slagtechniek bespeelt, zoals de diverse soorten trommels, bekkens en kleinere instrumenten zonder specifieke toonhoogte. Voorts bestaan er slagwerkinstrumenten met een specifieke toonhoogte, zoals de pauken en de gong. Het drumstel (een combinatie van trommels, bekkens en soms ook percussie-instrumenten)wordt veelal gebruikt in pop- en rockbands, in jazzmuziek en steeds vaker in orkestverband.

Speeltechnieken

Veel slagwerk wordt bespeeld met behulp van stokken (vaak van hout, soms van kunststof of metaal). Soms zijn de stokken voorzien van koppen die met vilt of draad omwonden kunnen zijn, zoals de stokken van de marimba. Diverse trommels en derivaten worden ook soms met de hand bespeeld. De grote trom en bekkens kennen soms een met een pedaal bediende stok.
Sommige 'afwijkende' speeltechnieken worden door slagwerkers soms gebruikt waarbij niet de slag met een stok of met de hand, maar een ander wijze van klankvoortbrenging wordt gebruikt. Hoewel vrijwel alle slagwerkinstrumenten d.m.v. een slagtechniek bespeeld kunnen worden, zijn er ook variaties en alternatieven: met of zonder stok slaan (met de hand). Sommige slagwerkinstrumenten, zoals de vibrafoon en crotales kunnen bovendien met een strijkstok (meestal die van een contrabas) bespeeld worden, hetgeen genoteerd wordt als arco. Ook shakers (bijvoorbeeld kalebassen met daarin pitjes, of sambaballen worden niet altijd door slag, maar door puur bewegen tot klinken gebracht.

Percussie

Onder percussie wordt meestal verstaan: de kleinere slagwerkinstrumenten en een aantal instrumenten die uit de wereldmuziek afkomstig zijn, dat wil zeggen: uit andere dan de westerse klassiek muzikale traditie, zoals de claves, conga's, bongo's en de güiro.

Melodische slaginstrumenten

Naast pure percussieve instrumenten zonder een duidelijk gedefinieerde toonhoogte bestaan er ook slagwerkinstrumenten, die duidelijk een melodie of harmonie (akkoorden) kunnen voortbrengen, zoals

Idiofone melodische slaginstrumenten: de marimba, de vibrafoon, het glockenspiel, het buisklokkenspel, de xylofoon,

En het crotales of cymbales antiques de lyra.

Slagsnaarinstrumenten

Hammered dulcimer, cimbalom (ook cymbalom of cembalo) hakkebord Een piano is in basis ook een slaginstrument met een klavier.